• 27 května, 2024

Založení klubu ČFO

CO JE KLUB ČFO?

Zřídit si klub ČFO mohou minimálně 4 hráči, kteří společně hrají v jednom hracím prostoru (klubovna, garáž, sklep, restaurační zařízení atd.) a mají k tomu místu a městu, ve kterém hrají, vztah. Klub ČFO je neformálním klubem, nejde o klub, který by si musel tvořit stanovy a zapisovat se do spolkového rejstříku (justice.cz).

Mimo ČFO nemá klub ČFO žádnou právní subjektivitu, je to vnitřní organizační jednotka ČFO.

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD UŽ JSTE ČLENY ČFO A CHCETE SI ZAŽÁDAT O ZŘÍZENÍ KLUBU ČFO?

Stačí poslat na mail [email protected] vyplněnou žádost s přílohou a členskou základnou s minimálně 4 hráči (viz níže) a alespoň základní náčrt loga klubu ČFO.

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD NEJSTE ČLENY ČFO A CHCETE SI ZAŽÁDAT O ZŘÍZENÍ KLUBU ČFO?

Stačí poslat na mail [email protected] vyplněnou žádost s přílohou a členskou základnou s minimálně 4 hráči (viz níže) a alespoň základní náčrt loga klubu ČFO. A ti hráči, kteří nejsou členy ČFO, vyplní individuální přihlášku do ČFO viz níže.

 

PROČ SI ZAŽÁDAT O ZŘÍZENÍ KLUBU ČFO?

  1. Můžete vystupovat na akcích pořádaných pod záštitou ČFO pod svým klubem, svým klubovým názvem a logem, které jsou úzce spojené s místem, kde hrajete. Zejména název klubu ČFO totiž vychází z místa hracího prostoru:

„ … (název klubu ČFO, který musí mimo jiné obsahovat název města, popř. městské části, ulice apod.) klub ČFO“,

např. „Rytíři Horní Dolní klub ČFO“.

  1. Můžete se účastnit Mistrovských akcí pořádaných pod záštitou ČFO, a to jak individuálních, tak kolektivních.
  2. Můžete si podat žádost o podporu ČFO, zejména zapůjčení stolního fotbalu.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI KLUBU ČFO?

  1. Hrát fotbálek.
  2. Mít klubové logo.
  3. Jednou ročně uspořádat členskou schůzi členů.
  4. Zveřejňovat svoje aktivity na svém webu a sociálních sítích, případně na profilech ČFO. 

Bližší informace ke zřizování klubů ČFO naleznete v příslušné směrnici níže.

Postup krok za krokem

Aby mohl vzniknout klub ČFO, je nutné, aby se domluvili 4 hráči, kteří mají zájem si zřídit klub ČFO. 

Pro zřízení klubu ČFO je nutné mít název klubu ČFO, který je úzce spojen s místem, kde hráči hrají, a předložit alespoň návrh loga klubu ČFO.

Jeden ze členů budoucího klubu ČFO vyplní přihlášku spolu s přílohou, kde vyplní kompletní seznam členů budoucího klubu ČFO s minimálně 4 členy.

Dokumenty ke stažení

Máte dotaz k založení klubu ČFO?