• 27 května, 2024

Historie

Spolek byl založen 20. listopadu 1998 jako první organizace zaměřující se na foosballový sport. Protože se jednalo o jedinou organizaci a její členové měli zájem na budování foosballu jako regulérního sportu, začala tato organizace usilovat o pozici svazu v daném sportu a začala na území České republiky spolupracovat s organizacemi, které sportovní svazy buď přímo sdružovaly (zejména ČSTV) nebo se stala signatářem zásadních sportovních kodexů (zejména Antidopingová charta).

Pozice České Foosballové Organizace jako svazu pro foosballový sport byla definitivně upevněna v roce 1999 vstupem spolku do světové organizace pro foosballový sport, kterou je Mezinárodní federace stolního fotbalu (International table soccer federation- ITSF, www.tablesoccer.org), která je v současné době členem organizace SportAccord (Global Association of International Sports Federations – GAISF) a TAFISA (The Association For International Sport for All). ITSF dále spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem a dlouhodobě usiluje o zařazení foosballového sportu mezi olympijské sporty.

V rámci vlastních sportovních aktivit začala Česká Foosballová Organizace od svých počátků pořádat turnaje a ligové soutěže na různých výkonnostních úrovních a postupně ve většině krajů. Samozřejmostí se stalo pravidelné pořádání Mistrovství republiky.

S rozvojem foosballového sportu u nás i ve světě se čeští hráči začali účastnit i mezinárodních turnajů pořádaných pod záštitou ITSF. Kromě mezinárodních turnajů nižších úrovní (Pro tour a Master Series), pořádá ITSF také sérii Světových pohárů a Mistrovství světa, kam svaz vysílá svou národní reprezentaci v různých kategoriích, zejména muži, ženy, junioři do 18 let a v každé kategorii i jejich družstva.

Foosballový sport je posledních pár let mezi českými hráči natolik oblíbený, že si začali zakládat své vlastní klubovny, sportovní kluby nebo lokální organizace. S těmito subjekty se svaz, jakožto zastřešující organizace foosballového sportu, snaží různě spolupracovat, vytvářet jim podmínky pro rozvoj a podporovat jejich aktivity.

Velkým posunem se pro svaz stalo získání státní podpory od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na činnost svazu pro rok 2020. Od roku 2021 převzala udělování dotací pro sport v České republice Národní sportovní agentura a svaz opět dotaci na provozní činnost a reprezentaci získal. Jedná se o finanční prostředky, které tvoří významnou část příjmů svazu a díky nimž dochází k financování zásadních rozvojových projektů, jejichž konkrétní podobu a realizaci můžete průběžně sledovat na tomto webu.