• 14 června, 2024

Pravidla soutěží

Sezóna začíná vždy 1. ledna daného roku a končí 31. prosince téhož roku.


Kategorizace turnajů

   Kategorie A: ITSF Master series, minimálně 16 stolů, víkendový, minimálně 2 denní
   Kategorie B: ITSF Pro tour, minimálně 8 stolů, víkendový, minimálně 2 denní
   Kategorie C: Krajský turnaj, minimálně 5 stolů, víkendový, celodenní
   Kategorie D: Lokální turnaj, minimálně 3 stoly, víkendový, celodenní
   Kategorie E: Malé večerní turnaje

Omezení kategorie dle typu stolu
   Kategorie A, B: ITSF stoly (official + recognized)
   Kategorie C, D, E: bez omezení

V případě žádosti o pořádání turnaje na neoficiálních stolech ITSF a započítání turnaje do ČFO žebříčku bude Výkonný výbor rozhodovat o jejich kategorii, tedy i kategorii A nebo B.

Přidání turnaje do termínové listiny ČFO

Organizátor turnaje má povinnost přidat turnaj v předepsané časové lhůtě v závislosti na kategorii turnaje (z důvodu splnění časových lhůt pro nahlášení do termínové listiny ITSF).
   Kategorie A, B: minimálně 70 dní před turnajem
   Kategorie C: minimálně 55 dní před turnajem
   Kategorie D: minimálně 30 dní před turnajem

Organizátor turnaje zašle odkaz na kompletní propozice, popřípadě propozice samotné, a odkaz na FB událost turnaje. Následně obdrží od ČFO ([email protected]) potvrzení o přidání turnaje do termínové listiny ČFO, popřípadě ITSF.

Další podmínky pořádání turnajů naleznete v příslušné směrnici viz níže.

Dokumenty ke stažení