• 27 května, 2024

Dotační programy

Česká Foosballová Organizace dle svých rozpočtových možností plánuje v tomto roce vyhlásit Grant na podporu foosballové sportu v České republice.

Cílem grantového programu je podpora lokálních sportovních klubů či organizací při naplňování jejich aktivit na poli foosballového sportu ve vztahu k rozšíření jejich členské základny, prohlubování a zdokonalování hráčských schopností a dovedností členů.

Mezi příklady podporovaných projektů můžeme zařadit např.:

  • Pořádání systematických náborových akcí pro nárůst členské základny
  • Pořádání série soutěží jednotlivců nebo družstev
  • Založení nebo rozšíření dosavadního tréninkového centra

O termínu zahájení výzvy a době jejího trvání vás budeme informovat na tomto webu.

Další informace a formulář pro podání žádosti bude zveřejněn společně s vyhlášením výzvy.