• 19 dubna, 2024

Struktura

Oblast administrativy

Tato oblast se zabývá: běžnou administrativní agendou, komunikací s dalšími organizacemi (ITSF, NSA, MŠMT, SK…), účetnictvím, dotačními řízeními, právní agendou apod. 

Zodpovědná osoba:

Karolina Plasgurova

Karolína Plasgurová

[email protected]

Oblast rozvoje a komunikace s partnery

Tato oblast se zabývá: IT podpora, podklady pro partnery a komunikace s nimi, PR a pod.

Zodpovědná osoba:

Libor Hronek

Libor Hronek

[email protected]

Oblast soutěží

Tato oblast se zabývá: pravidla soutěží, schválení pořádání turnajů, pravidla žebříčků apod.

Zodpovědná osoba:

Tomáš Džurdženík

Tomáš Džurdženík

[email protected]

Oblast rozhodčích

Tato oblast se zabývá: přípravou podkladů pro práci rozhodčí, školením nových i stávajících rozhodčí, výkladem pravidel soutěží apod.

Zodpovědná osoba:

Oblast trenérů

Tato oblast se zabývá: přípravou podkladů pro práci trenéru, školením nových i stávajících trenérů apod.

Zodpovědná osoba:

Petr Plasgura

Petr Plasgura

[email protected]

Oblast reprezentace

Tato oblast se zabývá: sestavami reprezentantů, komunikací s ITSF ohledně reprezentačních akcí, domlouváním přátelských zápasů s ostatními národními reprezentacemi, komunikací s jednotlivými reprezentanty apod.

Zodpovědná osoba: