• 27 května, 2024

Trenérské licence

Trenérská licence prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat trenérskou práci ve stolním fotbale v ČR.

Trenérská licence se uděluje v následujících stupních:

 • trenérská licence B,
 • trenérská licence A.

Podmínky pro udělení trenérských licencí jednotlivých stupňů a cílové skupiny:

Trenérská licence B

Je určena pro trenéry pracující v oblasti masového stolního fotbalu a je udělována za podmínek:

 • Minimální věk účastníků je 16 let.
 • Účast na školení trenérů v rozsahu 6 hod. a s obsahem podle jednotného metodického pokynu.
 • Účast na závěrečném pohovoru.
 • Úhrada poplatku za udělení licence ČFO ve výši 200,-Kč.

Trenérská licence A

Je určena pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního, vrcholového a reprezentačního stolního fotbalu a je udělována za podmínek:

 • Minimální věk účastníků je 18 let.
 • Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
 • Držitel platné B licence s minimálně roční praxí.
 • Účast na školení trenérů v rozsahu 2 x 6 hodin a s obsahem podle jednotného metodického pokynu.
 • Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.
 • Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 500,-Kč.

 

Další informace o platnosti licencí, jejich prodloužení a obnovení, evidenci a odměně lektorů viz. Směrnice č. 4/2021 níže.

Dokumenty ke stažení