• 14 června, 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Provedením registrace (písemně e-mailem nebo prostřednictvím www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci sportovní činnosti Českou foosballovou organizací, z. s., se sídlem Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO: 69056668, vedeným u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 9465, který se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být i jiné subjekty podílející se na sportovní činnosti správce. Dle důvodu registrace to může být zejména Mezinárodní federace stolního fotbalu (International table soccer federation, ITSF), rue de Clermont 3, 44 000 Nantes, FRANCE, a příslušné orgány státní správy a samosprávy zejména za účelem žádosti o dotace.

Vyjma samotného procesu registrace může správce zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebuje pro efektivní udržení a rozšíření svojí sportovní činnosti. Toto se vztahuje také na osobní údaje, jakými jsou Vaše fotografie a videa pořízená správcem na sportovní akci, na níž byla provedena registrace anebo která je pořádána pod záštitou správce.

Správce zpracovává osobní údaje blíže pro následující účely:

Cookies: Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě cfo.cz ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o úkonech, které jste na webu provedli.

Ve spodní části stránek cfo.cz se při návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která informujete o tom, že používáme soubory cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů.

Souhlas může být kdykoli odvolán a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies souborů pro cfo.cz.

Používáme pouze nezbytné cookies. Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách.

Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies

Cookies                                  Účel

externaFontsLoaded           Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE                          Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID                          Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL                         Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal                                    Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv

mccid a mceid                      Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id                                   Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK                            Souhlas s použitím cookies

 

Analytická cookies

Cookies (služba)                    Účel   

Google Analytics                   Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Smartlook a Smartsupp       Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Google Optimize                    Používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu.

 

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Správce shromažďuje jen osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému provedení registrace. Jedná se o jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, datum narození, rodné číslo, pohlaví, licenční čísla, e-mailový kontakt a mobilní telefon.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících z registrace, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Provedením registrace vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání informací ohledně sportovní činnosti správce. Odmítnutí zasílání informací ohledně sportovní činnosti správce máte možnost provést písemně na emailovou adresu správce [email protected].

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, vyjma ITSF.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovéto požadavky posílejte písemně na emailovou adresu správce [email protected].

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro provedení registrace a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci provést, a tudíž se dále zapojit do sportovní činnosti správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

Dokumenty ke stažení