• 27 května, 2024

Antidoping ve stolním fotbale

Česká foosballová organizace jako svazový zástupce stolního fotbalu pro Českou republiku je signatářem České charty proti dopingu, jejíž součástí je dodržování Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Světový antidopingový kodex. S tím jsou spojeny povinnosti, které musí členové svazu a účastníci soutěží pořádaných pod jeho záštitou dodržovat.

 

Tak jako i u jiných pravidel, tak i zde platí základní pravidlo: NEZNALOST NEOMLOUVÁ. Proto je nutné se seznámit se seznamem zakázaných látek i léků viz. níže. Zakázané látky se dělí do několika skupin. Důležitou skupinou jsou zakázané látky, které se nesmí užívat pouze při soutěži (zejména stimulancia, narkotika, kanabinoidy). Termín “Při Soutěži – In-Competition“ je definován takto: „Období od 23:59 v den před Soutěží, které se má Sportovec zúčastnit, do konce Soutěže a procesu odběru Vzorků, který je se Soutěží spojen.“

 

Základní informace o porušení antidopingových pravidel:

  • Každý sportovec je sám zodpovědný za to, zda se některá zakázaná látka nebo její metabolit nebo marker objeví v jeho těle. Nikoho nebude zajímat, jakým způsobem se tam dostala.
  • Proviněním je použití nebo pouhý pokus o použití zakázané látky.
  • Držení zakázané látky, obchodování nebo pokus o obchodování se zakázanou látkou je také trestáno jako porušení antidopingových pravidel.

Česká foosballová organizace zcela respektuje Českou chartu proti dopingu, a proto ji musí dodržovat i její členové a účastníci soutěží pořádaných pod její záštitou. Zapojili jsme se do státních programů na získávání financí, např. na provoz a pro reprezentaci, a zde je dodržování České charty proti dopingu striktně vyžadováno.

 

Samotnou dopingovou kontrolu má právo provést Antidopingový výbor ČR, který chodí na namátkové kontroly. Svaz má ale právo vytvářet si vnitřní předpisy, které opravňují pověřené osoby dohlížet na dodržování pravidel České charty proti dopingu. Týká se to především Článku 2 Světového antidopingového kodexu o Porušování antidopingových pravidel, a to zejména bodů:

    2.1 Přítomnost zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo markerů ve vzorku sportovce,

    2.2 Použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem,

    2.3 Vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku ze strany sportovce,

    2.6 Držení zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem či doprovodným personálem sportovce.

V souladu s Antidopingovou směrnicí České foosballové organizace mohou tuto pravomoc uplatnit organizátoři turnaje, oficiální rozhodčí pro daný turnaj a členové Komise rozhodčích. Upozorňujeme hráče, že na všech turnajích kategorie “A“ a vyšších se výše uvedená pravidla striktně dodržují.

 

Častou otázkou je ALKOHOL. Alkohol je na seznamu zakázaných látek pouze v několika sportech (např. střelba nebo motosport). Stolní fotbal mezi ně nepatří. Takže pokud vnitřní předpisy svazu nestanoví jinak, je alkohol povolen.

 

Doping a reprezentace

U reprezentantů je vše ještě trochu složitější. Povinnost reprezentanta dodržovat pravidla vyplývající z České charty proti dopingu nekončí jeho působením v reprezentaci. Kontrola mu může přijít i po vyřazení z reprezentace dalších několik měsíců. Pravomoc dohlížet na dodržování pravidel České charty proti dopingu a vnitřních předpisů České foosballové organizace má na výjezdech reprezentace vždy kapitán reprezentace, přítomní členové Výkonného výboru anebo jím pověřené osoby a členové Komise rozhodčích.

 

Porušování nebo nedodržování antidopingových pravidel může způsobit odebrání státní podpory, kterou ČFO pobírá, a vyřazení z možnosti získat státní podporu na řadu let.

 

Veškeré informace o činnosti Antidopingového výboru ČR a další dokumenty naleznete na webu antidoping.cz

 

Všem hráčům děkujeme za spolupráci.

 

Případné dotazy zasílejte na [email protected]

Dokumenty ke stažení

Přihláška do spolku Česká foosballová organizace, z.s.