• 19 dubna, 2024

Licence - Rozhodčí

Rozhodcovská licence prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat činnost rozhodčího ve stolním fotbale v ČR.

 

Rozhodcovská licence se uděluje v následujících kategoriích:

 • Assistant
 • Regional
 • National

Uvedené kategorie licencí odpovídají kategorizaci licencí rozhodčích u International table soccer federation, která dále udílí vlastní licence nejvyšší kategorie International * a International **, které spadají výlučně do její pravomoci.

 

Podmínky pro udělení rozhodcovských licencí jednotlivých stupňů:

Rozhodcovská licence kategorie Assistant

Je určená pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na lokální či místní scéně, tedy na turnajích kategorie C a nižší, případně na turnajích vyšších kategorií asistují rozhodčím s vyššími licencemi zejména jako časový rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a to za podmínek:

 • Minimální věk účastníků je 16 let.
 • Účast na školení rozhodčích v rozsahu 2 hod., a s obsahem podle jednotného metodického pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz.
 • Účast na závěrečném pohovoru.
 • Úhrada poplatku za udělení licence ČFO ve výši 100,-Kč.

Rozhodcovská licence kategorie Regional

Je určená pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na lokální či místní scéně, tedy na ligových soutěžích a turnajích kategorie B a C a nižší, případně na turnajích vyšších kategorií asistují rozhodčím s vyššími licencemi zejména jako časový rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a to za podmínek:

 • Minimální věk účastníků je 18 let.
 • Držitel platné licence Assistant s minimálně roční praxí.
 • Účast na školení rozhodčích v rozsahu 3 hod., a s obsahem podle jednotného metodického pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz.
 • Účast na závěrečném pohovoru.
 • Úhrada poplatku za udělení licence ČFO ve výši 200,-Kč.

Rozhodcovská licence kategorie National

Je určená pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na celorepublikové scéně, tedy na ligových soutěžích a turnajích všech kategorií pořádaných na území České republiky, nicméně to dále nevylučuje, aby mohli dělat časového rozhodčího rozhodčím nižších licencí, pokud ti rozhodují zápas odpovídající jejich licenci jako řádní rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a to za podmínek:

 • Minimální věk účastníků je 18 let.
 • Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
 • Držitel platné licence Regional s minimálně roční praxí.
 • Účast na školení rozhodčích v rozsahu 4 hodin a s obsahem podle jednotného metodického pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz.
 • Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.
 • Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 300,-Kč.

Další informace o platnosti licencí, jejich prodloužení a obnovení, evidenci a odměně lektorů naleznete v příslušné směrnici níže.

Dokumenty ke stažení