• 14 června, 2024

Členství

Podmínky vzniku členství a s tím souvisejícího členského poplatku podrobně upravují níže uvedené Směrnice Výkonného výboru.

Členem České foosballové organizace (dále jen ČFO) se může stát:

      1.      sportovní klub (zapsaný spolek na webu justice.cz), který se zabývá foosballovým sportem,

      2.      hráč, který je členem sportovního klubu, který je členem ČFO,

      3.      hráč, který je členem klubu ČFO (Co je klub ČFO? Více zde),

      4.      hráč, který není členem žádného klubu ČFO ani členského sportovního klubu.

Členství vzniká přijetím za člena Výkonným výborem ČFO na základě vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže) na mail [email protected] a uhrazením členského poplatku dle dané Směrnice Výkonného výboru (viz níže).

Členství zaniká zejména neplněním povinností člena, např. hradit řádně a včas členské poplatky nebo žádostí člena o ukončení jeho členství.

Bližší informace o členství a výši a úhradě členských poplatků naleznete níže v příslušných směrnicích.

Soubory ke stažení

Přihláška do spolku Česká foosballová organizace, z.s.